UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Vrijdag 5 april Noodnummers 112, 100 en 101 tijdelijk moeilijk bereikbaar

16u52 : Vlaanderen en Brussel zijn getroffen, waarbij verduidelijkt wordt dat het specifiek over de vaste lijnen betreft.

Nog altijd via Whatsapp OVL wordt verduidelijkt dat de vaste lijnen en VOIP betrokken zijn.

De geschreven pers vermeldt het fenomeen op hun sites.

16u55 : De diensten van de Waals Brabantse gouverneur roepen mij op met als opdracht om B-EARS BRW in vooralarm te plaatsen. .

Ik neem via GSM contact op met de verantwoordelijken van B-EARS BRW en B-EARS HAI (er is in Waals Brabant geen 101 112 centrale aanwezig, alles wordt doorgeschakeld naar Mons) .


       Gezien het impact van dit telefoonincident op het ganse land heb ik per groepsSMS alle waalse provincies ingelicht.

       B-EARS is in R0 : Stand-by maar verwittigd dat een interventie verwacht kan worden (vermoedelijk verbinding tusen de 101 112 centra en tussen ons toegewezen punten).

       Dit geeft de provinciale verantwoordelijken de gelegenheid om hun leden te verwittigen, zich klaar te maken en hun materiaal na te zien : mast, antenne, voertuig, zender, batterij.

  
17u00 : B-EARS BRW, HAI en NAM staan stand-by op ON0BW en maken de inventaris op van de beschikbare stations.

17u01 : De verantwoordelijke van de Waals Brabantse gouverneur bevestigt mij de status R0 en hij wacht verdere instructies af.

17u33 : Ik verkrijg info die ik via gegroepeerde SMS mag versturen voor Wallonië en via Whatsapp OVL :

 

het Astrid netwerk, de centrales 101 en 112 zijn nog steeds operationeel.

De vaste verbindingen lopen stevast via REGETEL (vaste overheidslijnen). Alleen de oproepen 100, 101 en 112 worden niet langer vanaf bepaalde vaste lijnen afgehandeld.18u36 : SITREP nog steeds communicatie mogelijk voor 101 en 112 via ASTRID radio en de vaste lijnen van REGETEL, vaste telefoonlijnen nog steeds onderbroken.

19u38 : Be-Alert BXL
 
BE-Alert Brussel: Noodnummers 112, 100 en 101 tijdelijk moeilijk bereikbaar door een storing bij de telecomoperatoren. Als het leven van een persoon in gevaar is, kan je uitzonderlijk via sms contact opnemen met de noodcentrales via het telefoonnummer 8112 of via GSM 0490 52 47 61

BE-Alert Bruxelles: Numéros d’urgence 112, 100 et 101 momentanément difficilement joignables suite à un problème chez les opérateurs télécom. Si la vie d’une personne est en danger, vous pouvez contacter les centrales d’urgence par sms via le 8112 ou via le GSM 0490 52 47 61

18u40 : Be-Alert HAI
 
Noodnummers 112,100 en 101 momenteel moeilijk bereikbaar.
Indien u er niet in slaagt om de nummers 112,100 of 101 te bellen, neem dan rechtstreeks contact met een ziekenhuis, een brandweerpost of de lokale politie, afhankelijk van de aard van het incident.

Als er levensgevaar dreigt, SMS dan naar 8112. Vermeld de plaats, de aard van de dringendheid en de hulpdienst die u nodig heeft (ambulance, brandweer of politie).
De centrale 112 van Henegouwen heeft 2 nummers ter beschikking gesteld (bereikbaar tot de
De telecom operatoren stellen alles in het werk om het probleem snel op te sporen en op te lossen.

18u42 : Be-Alert OVL
Lokale alternatieven Verschillende gemeente en hulpverleningszones en politiezones hebben alternatieve nummers beschikbaar

Gebruik deze nummers enkel en allen in geval van dringende nood. Voor hulp van politie van politie kan je ook steeds een agent aanspreken op straat of naar he politiekantoor gaan

Diest noodplanning
Wnd Gouverneur Oost Vlanderen Didier Detollenaere
19u04 : SITREP : Het netwerk komt stilaan terug on-line, maar de situatie dient nog bevestigd te worden.

 

19u07 : Ik neem contact op met de diensten van de gouverneur van Waals Brabant : de lijnen geraken terug volop operationeel, maar de stabiliteit ervan is niet gekend.
Het dispositief van B-EARS wordt nog steeds in R0 gehouden voor alle Waalse provincies.

19u10 : Na overleg met de diensten van de gouverneur BRW wordt de R0 voor alle Waalse provincies afgeblazen.

19u13 : SITREP : Het netwerk van de vaste lijnen is zo goed als hersteld. Normale toestand voor alle provincies en annulering van de R0.
Bedankt aan allen voor de medewerking en goede avond.
 


Wat kunnen we hier uit leren ?
 
 • Wij kunnen weinig doen bij zo een telefonie-incident ; B-EARS heeft correct gereageerd. in vooralarm R0 gezet zodra dit gevraagd werd.

 • De regionale verantwoordelijken deden wat van hen verwacht werd : paraatheid melden, hun leden verwittigen en de inventaris maken van de beschikbare stations voor een eventuele interventie (status R1).

 • B-EARS is niet tussengekomen omdat het defect zich heeft voorgedaan over een beperkte, korte periode (16u51 tot 19u13).

 • Stations opstellen had geen zin, het incident zou verleden tijd geweest zijn vooraleer de stations ter plaatse kwamen.

 • Bovendien hadden wij geen gebieden te bedienen, alleen de CIC 101 en 112, maar naar waar ?
 •  

 • De manager BEARS LIE heeft geen van de 8 gegroepeerde sms-berichten ontvangen die naar heel Wallonië zijn verzonden. Een andere RA uit dezelfde provincie heeft mij bevestigd dat hij moeite had met het verzenden van sms-berichten in deze periode.  Het is dus duidelijk dat om berichten door te geven en sitrep per mobilofonie netwerk niet 100% veilig is, behalve om een ACK voor elk bericht te vragen
 •  


Onthou de heel erg positieve dingen : een snelle mobilisatie, een beschikbaarheid en overtuigdheid van de huidige B-EARS leden.


De B-EARS ploegen toonden hun dynamisme en hebben begrepen dat zij niet voor de eerste de beste bagatel ingezet worden.


Ondanks de onverwachte oproep was de reactie snel en ik geloof dat wij er allen hetzelfde gevoel aan overhouden : onze hobby ten dienste stellen van de bevolking.
 
Er blijft nog één aandachtspunt over : meer vrijwilligers zouden bereid moeten zijn om een beperkte vorming te volgen en willen deelnemen aan enkele oefeningen per jaar, om zeker klaar te zijn voor gevallen zoals vorige vrijdag 5 april.

 Vier opmerkingen :
 1. - De ansluiting bij BE-ALERT is een pluspunt om op de hoogte te zijn en als burger geïnformeerd te worden van wat er omgaat en hoe er moet gehandeld en gereageerd worden.
 2.  

 3. - Nogmaals, het zijn eenvoudigweg de sociale netwerken en andere media die ons op de hoogte brachten. Vandaar het nut om te reageren zoals een Mechels B-EARS lid het mij vroeg, het is totaal overbodig om gesofistikeerde middelen in te zetten,zodra de medias een incident vermelden dat een ganse regio of het hele land in de ban houdt.
 4.  

 5. - Luister gewoon naar je voorkeurs repeater en naar de B-EARS frequentie van jouw provincie. Meld je aan en de eerste op de repeater of op de frekwentie kan noteren wie klaar is, een belangrijk deel van de mobilisatie is dan al voor mekaar.
 6.  

 7. - Het woordenschat CIC101 HSC112, SITREP....R0 R1 DIRMED DIRPOL is nog te leren voor een paar van onze, de vorming B-EARS is noodzakelijkTer informatie op deze website zie ook :B-EARS
Staff