UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Vakantieplannen?

Ook op vakantie in het buitenland beoefenen radioamateurs graag hun hobby. CEPT ECC aanbevelingen T/R 61-01 en (05)06 zorgen er voor dat dit in heel wat landen kan zonder administratieve rompslomp.
Wat kan en mag hangt in eerste instantie af van de vergunning die je hebt.

Voor houders van een HAREC vergunning (ON1 en ON4-8) geldt CEPT ECC aanbeveling T/R 61-01, waarmee men in bijna 50 landen kan uitzenden voor een periode van maximum 3 maanden zonder dat men een vergunning moet aanvragen. Een lijst van de landen die T/R 61-01 toepassen vindt je hier. In dit document staat ook welke prefix je dient te gebruiken.
Het spreekt vanzelf dat je in elk land de nationale wetgeving (frequentiebereiken, zendvermogen, modes) moet naleven.

Houders van een CEPT Novice vergunning (ON2) kunnen gebruik maken van CEPT ECC aanbeveling (05)06. Deze aanbeveling wordt momenteel toepast in 22 landen, maar dit aantal wijzigt nog regelmatig. Ook hier moet de nationale wetgeving van het gastland nageleefd worden, en in tegenstelling tot de HAREC vergunning (T/R 61-01) zijn er zeer grote verschillen van land tot land. In dit document vind je een overzicht.

Voor houders van een basisvergunning (ON3) zijn er geen internationale overeenkomsten. Zij dienen steeds een zendvergunning aan te vragen in het land dat ze bezoeken. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de meeste landen geen equivalent van onze basisvergunning hebben en bijgevolg ook geen zendvergunning uitreiken aan houders van een basisvergunning.