UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

UBA Homebrew Challenge 2008-2009

Ten eerste wensen wij de laureaten van de vorige challenge (2007) te bedanken die zich hebben geout, o.a. op Dirage en het UBA-congres. Zij hebben hun kennis en ervaring niet ‘intra muros’ gehouden, maar gedeeld met de bezoekers van deze evenementen, iets waarvoor ze bij deze een bonus verdienen.


Op dit ogenblik zijn er zeven secties en acht projecten ingeschreven voor de UBA Homebrew Challenge 2008-2009. Een beduidende toename ten opzichte van de vorige challenge, maar zeker niet denderend te noemen als we het aantal UBA-secties in rekening brengen. Dus aan alle overige UBA-secties: wake up please. Nogmaals: een zelfbouwproject hoeft niet revolutionair of ultra hi-tech te zijn. Een verbetering van een bestaand project komt evengoed in aanmerking. Net zoals een goed afgerond project om de belangstelling van de jeugd voor het radioamateurisme aan te wakkeren. Laat je drempelvrees varen en toon dat je bekwaam bent om in teamverband iets op poten te zetten. Verras ons met een homebrew-project voor de volgende challenge.

Voor alle deelnemers aan de huidige challenge: niet vergeten om uw projectverslag(en) in te dienen voor 1 juli 2009.


73,

Johan on5ex
Namens de technische redactie CQ-QSO