UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

UBA HAREC handboek

Door een misverstand zijn een aantal HAREC handboeken die besteld zijn bij het UBA Service Bureau verzonden zonder hoofdstuk 15 (De Belgische Regelgeving), dat omwille van mogelijke veranderingen in de regelgeving als bijlage bij het handboek hoort.
Wie een HAREC handboek ontvangen heeft zonder deze bijlage wordt verzocht dit te melden bij het UBA Service Bureau, met vermelding van naam, call en volledig adres.
Men zal dan het nodige doen om u alsnog deze bijlage te bezorgen.