UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

UBA 75 - ON75 stations

In 2022 blaast de UBA 75 kaarsjes uit. Naar aanleiding van dit jubileum zal de HF-commissie onder de titel “UBA 75 On The Air Event” gedurende de maanden januari en februari ’22 een bijzondere activiteit organiseren. Via de CM werd na de afgelopen zomer een informatiecampagne opgestart.

Na vele maanden van voorbereidingen krijgt het project langzaam vaste vorm. Alle deelnemende UBA secties zullen tijdens de maanden januari en februari met bijzondere prefix ON75 gevolgd door de drieletterige afkorting van de afdeling als clubstation in de lucht zijn.

Zopas ontvingen alle CMs een nieuwsbrief met broodnodige informatie en handige tips voor de operatoren van de ON75 stations. Ben je operator van één van deze stations en mocht jouw CM de informatie nog niet aan je hebben overgemaakt dan verzoeken we je dringend hierover contact op te nemen met de CM van je sectie.

Verdere informatie omtrent het awardprogramma dat de UBA zal aanbieden volgt eerstdaags.