UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

UBA 14-18 Award

UBA 14-18 Award

Naar aanleiding van de herdenking van WO I geeft de UBA een herinneringsdiploma uit. Tussen 1/8/2014 en 31/12/2018 dienen tenminste 1418 punten te worden verzameld.

Hierbij geldt volgende puntenschema:
  • OPØPPY = 500 punten;
  • De stations met de prefix OP14, OP15, OP16, OP17 en OP18 leveren elk 250 punten op; Belgische stations dienen tenminste drie zulke special event stations te werken – overige Europese stations twee en stations buiten Europa één;
  • Tijdens de maand november van de jaren 2014 t.e.m. 2018 tellen alle overige Belgische stations 30 punten.

14-18 AwardEr gelden geen band of modebeperkingen; doch verbinding via aardse repeaters, Echolink e.d. zijn ongeldig. Elk station mag slechts één keer in elke award aanvraag voorkomen.
“Endorsement” zijn voorzien indien het puntentotaal van 1418 tijdens de loop van één kalenderjaar wordt behaald. In totaal zijn vijf zulke “endorsements” verkrijgbaar (2014, 2015, 2016, 2017 en 2018).
Het diploma is gratis en uitsluitend via elektronische weg verkrijgbaar.
Stuur je logboekuittreksel in TXT formaat alsook je geclaimde score aan on4cas [at] uba [dot] be (ON4CAS).