UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Tussentijdse IARU Conferentie 2019

IARUZoals jullie wel weten is er om de drie jaar een IARU-conferentie van alle landen van Europa, Afrika en een deel van Azië die samen de IARU Region 1 vormen. De eerstvolgende editie zal  in 2020 plaatsvinden in het Servische Novi Sad.
Een jaartje voor deze conferentie – dus in 2019 - komen de HF-, VHF- en EMC-managers van diverse Region 1 verenigingen samen tijdens de zgn. tussentijdse conferentie te Wenen. Dit stelt hen in de mogelijkheid de voltallige conferentie van 2020 degelijk voor te bereiden.
De Raad van Bestuur heeft beslist om een driekoppige delegatie naar Oostenrijk af te vaardigen. Deze zal bestaan uit de HF-manager (ON4CAS – Egbert), de VHF-Manager (ON6TI – Stefan) en de EMC-Manager  (ON3TG – Tom). Dat er drie personen worden afgevaardigd is geen overbodige luxe want de vergaderingen vinden plaats in drie diverse werkgroepen.

De agenda van de tussentijdse conferentie wordt mee bepaald door de voorstellen die de diverse IARU Region 1 verenigingen op de agenda plaatsen. Deze voorstellen zullen dan in de drie werkgroepen (HF, VHF en EMC) worden besproken.

Input van UBA-leden is dan ook gewenst. Heb je een voorstel dat in het kader van één van deze drie werkgroepen past, dan horen we dat graag. Voorstellen die bijdragen tot het verbeteren van onze hobby op het vlak van EMC, VHF of HF worden vanzelfsprekend door de UBA gesteund. Hierbij moeten we evenwel een strikte deadline respecteren.
Vermits alle voorstellen in januari aan de IARU Region 1 dienen te worden overgemaakt moeten jouw bijdrage(n) ons ten laatste bereiken op 1 november 2018. Zo kunnen de diverse UBA-commissies er zich over buigen en kan de Raad van Bestuur er tijdens haar laatste vergadering van dit jaar over beraadslagen.
Graag ontvangen we je de uitgewerkt(e) voorstel(len) via volgende e-mail adressen: HF via on4cas [at] uba [dot] be (ON4CAS), VHF via on6ti [at] uba [dot] be (ON6TI), EMC via on3tg [at] uba [dot] be (ON3TG)