UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Alles wat je moet weten over de 5G

Kijk op de website Over5G.be. Deze website is een initiatief van de Federale Overheid, de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden, de FOD Volksgezondheid, het BIPT en Sciensano.