UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

TMC berichten via illegale FM zendapparatuur...

VRT Nieuws bannerOp dinsdag 13 augustus werden een aantal persberichten de wereld ingestuurd die duidelijk de radioamateurs in verlegenheid brachten.

Deze persberichten hadden alles te maken met de berichtgeving over het verzenden van valse verkeersinformatie. Hackers verstuurden fictieve informatie op het Traffic Message Channel systeem. Er werd onder meer melding gemaakt van een waarschuwing voor een luchtaanval tussen Gent en Lille (Noord-Frankrijk).

Wie op de E17 reed, heeft mogelijk valse verkeersinformatie op het dashboardscherm kunnen lezen, zo berichtte de VRT. Onbekenden verstuurden de boodschap “vuurgevecht tussen Kortrijk en UZ Gent”, maar uiteraard was daar niets van aan. Hackers viseerden het Traffic Message Channel systeem. Dit is het systeem dat lokale verkeersinformatie weergeeft op de gps.

Het is overigens niet de eerste keer dat lokale verkeersinformatie wordt gehackt. Ook begin maart kregen bestuurders tussen Brussel en Gent valse verkeersinformatie te lezen.

In deze berichtgeving werden radioamateurs evenwel in een ongunstig daglicht gesteld.

...
Hoogstwaarschijnlijk zijn de inbrekers zendamateurs. Dat zijn mensen die over apparatuur beschikken waarmee ze kunnen inpikken op een FM-frequentie. U luistert naar nationale zenders via verschillende zendmasten, die verspreid staan in Vlaanderen. Een zendamateur kan dan eigenlijk connectie maken met een lokale zendmast, en op die manier de valse verkeersinformatie doorsturen. Dat is dan hoogstens een kwartier op het dashboard te zien, tot uw wagen geen verbinding meer heeft met de zendmast.
...


De verantwoordelijken van de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs hebben als reactie daarop verschillende mails verstuurd naar de VRT en naar de personen die in de persberichten voorkomen. Dit om te beletten uiteraard dat radioamateurs hierbij in een slecht daglicht komen te staan.
Het leek inderdaad zinvol om - gelet op de berichten die aldus verschenen zijn - een kennisgeving de wereld in te sturen waarin duidelijk wordt gesteld dat vergunde radioamateurs geenszins betrokken zijn bij dergelijke praktijken. In deze mededeling werd duidelijk gesteld dat de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs ten zeerste dergelijke praktijken afkeurt en zich volledig distantieert hiervan.

De Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs wenste in het bericht te benadrukken dat de radioamateurs zich onterecht beschuldigd voelen en hun reputatie tevens onterecht wordt geschaad. Er werd gevraagd om dringend het bewuste artikel op zijn minst aan te passen en eerder gewag te maken van een radiopiraat. Inderdaad, wie dergelijke illegale activiteiten uitvoert voelt zich niet gebonden aan enige wetgeving en werkt in totale illegaliteit. De Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vindt dergelijke illegale activiteiten betreurenswaardig en totaal misplaatst.

Intussen is door de VRT op vraag van de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs de tekst aangepast. Wie nu het artikel bekijkt zal de term radioamateur niet terugvinden. De auteurs hebben tevens geëxcuseerd ten aanzien van alle "erkende zendamateurs".

Het enige minpunt is het feit dat de term "zendamateurs" één keer voorkomt in het gesproken journaal van dinsdag 13 augustus. Wellicht was de montage met het interview alreeds opgemaakt en heeft de VRT het onverbeterd uitgezonden.

Lees het aangepaste persbericht via: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/13/valse-verkeersinfo-hacking.app/


TMC Info Screen