UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Telecommunicatie helpt Corona virus bestrijden

De overheden van Italië, Duitsland en Oostenrijk hebben van hun GSM-operatoren informatie bekomen over de verplaatsingen van hun burgers.
GSM Association publiceerde dit zijn persbericht van gisteren 19 maart.
Nu meer dan ooit is het nodig dat onnodige verplaatsingen worden in kaart gebracht om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Vooral nu door het Corona virus in Europa al meer doden te betreuren vallen dan in China.
Operator Vodafone stelde al vast dat in de zwaar getroffen Europese streken de verplaatsingen groter dan 500 meter, al met ruim 60 % zijn afgenomen.
België heeft de mogelijkheid om dit ook te volgen, wij wachten dringend op de eerste cijfers.
Dit zal toelaten na te gaan of de Belgen zich aan de uitgevaardigde verantwoorde richtlijnen houden
We verwijzen hierbij naar de oerdomme verleden week georganiseerde massaparty’s, tot enkele ogenblikken vooraleer de maatregelen van de overheid van kracht werden.
Telewerken, video conferenties en draadloos vergaderen kennen we allemaal.
Tegelijk stelt zich de vraag waarom het zo lang duurt om 5G in te voeren in België.
Robotica gestuurd door 5G technologie kan er voor zorgen dat als er directe menselijke manuele handelingen vereist zijn, men dit veilig vanop afstand kan tot stand brengen.
Dit werd al uitvoerig toegelicht in CQ-QSO van januari 2020.

 
Picture Corona Virus
Photo by CDC on Unsplash