UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Te veel betaald jaarlijks recht bij een nieuwe zendvergunning

Wie slaagt in het examen basisvergunning moet sinds enige tijd niet enkel de dossierkosten maar ook het jaarlijks recht betalen vooraleer de zendvergunning uitgereikt wordt. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor wie nog geen basisvergunning heeft en slaagt voor het HAREC examen. Dit betekent dat men voor de periode tussen de betaling en het uitreiken van de vergunning jaarlijks recht betaald zonder in het bezit te zijn van een vergunning, wat in feite niet correct is. Indien de vergunning onmiddellijk na de betaling uitgereikt wordt zal waarschijnlijk geen enkele radioamateur malen om die enkele dagen "te veel betaald" jaarlijks recht.
Maar de laatste tijd verloopt het uitreiken van de zendvergunningen zeer traag en bedraagt de periode waarvoor men onterecht jaarlijks recht moet betalen soms enkele maanden.
In een concreet geval, waar het uitreiken van de vergunning zeer lang op zich niet wachten, is de vraag over dit te veel betaald jaarlijks recht gesteld aan het BIPT en is volgende antwoord ontvangen:
 

Cher M. Strobbe,

Nous rembourserons les mois pour lesquels cette personne n’a pas pu bénéficier de sa licence.
Nous nous excusons pour ces problèmes qui sont indépendant de notre volonté, mais dû à l’implémentation d’un nouveau logiciel.

Cordialement

Daniel Dupont


Er van uitgaande dat iedereen recht heeft om een gelijke behandeling, mag elke nieuwe radioamateur die (na betaling van het jaarlijks recht) naar zijn of haar mening te lang heeft moeten wachten op het uitreiken van de zendvergunning een terugbetaling van het te veel betaalde jaarlijks recht vragen. Aangezien het jaarliijks recht berekend wordt per begonnen kalendermaand heeft men in principe recht op terugbetaling zodra de zendvergunning niet in diezelfde maand uitgereikt wordt.
Voor de aanvraag tot terugbetaling moet men zich wenden tot de Dienst radioamateurs van het BIPT: ram [at] bipt [dot] be. Vermeld duidelijk de reden waarom men de terugbetaling aanvraagt (laattijdig uitreiken van de zendvergunning) en de periode waarvoor men de terugtaling vraagt (periode tussen de betaling van het jaarlijks recht en het ontvangen van de vergunning). Voeg eventueel ook de nodige "bewijsstukken" toe in bijlage: een kopij (scan) van de betalingbevestiging met daarop duidelijk de datum en van de briefomslag waarop de afstempeldatum duidelijk te zien is.

Voor alle duidelijkheid: bovenstaande is niet van toepassing voor wie slaagt in het HAREC examen maar reeds in het bezit is van een basisvergunning. Het jaarlijks recht dat men reeds betaald heeft voor de basisverguning wordt dan immers overgedragen naar de HAREC vergunning en men kan de basisvergunning blijven gebruiken tot de HAREC vergunning in de bus valt. Maar lang wachten op de HAREC vergunning blijft natuurlijk niet leuk ...