UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Summits On The Air

Op zondag 11 december zullen ON3FMB/P en ON3EE/P twee summits in de Ardennen activeren.
Vanaf 9 UTC zullen ze QRV zijn op de Signal de Botrange (SOTA ON-001) en in de namiddag vanuit Burteaumont (SOTA ON-025).
De voorziene frequenties zijn 7118 en 14285kHz. De timing is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.
Meer informatie over SOTA vind je op:
http://www.sota.org.uk/
http://www.sotawatch.org/
http://www.adventureradio.de/sotamap/