UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Roger Dierickx, Intendant van het Rode Kruis (op rust) SK

Roger Dierickx SKWe hebben vernomen dat ons erelid Roger Dierickx, Intendant van het Rode-Kruis (op rust), ons heeft verlaten. De begrafenis vond plaats op maandag 25 mei 2009 te Mechelen.

Roger Dierickx werd geboren op 31 mei 1924, was weduwnaar en had geen kinderen. Roger was de initiatiefnemer, samen met René Vanmuysen ON4VY, van de conventie die in 1962 werd opgemaakt tussen de UBA en het toenmalige Belgische Rode Kruis en die de oprichting van de het Rode Kruis radionoodnet bezegelde. We herinneren ons tevens dat bij deze gelegenheid de RTT (onze toenmalige voogdijoverheid) de eerste vergunningen afleverde voor mobiele radioamateurstations die dienst deden in het radionoodnet. Een jaar later werd deze maatregel veralgemeend.

Tijdens de oorlog 40-45 maakte Roger Dierickx deel uit van de Rode Kruis afdeling van Evere, waar zijn vader commandant was. Vanaf 1943 maakte Gaston ON4WF eveneens deel uit van de nooddiensten en Roger was zijn rechtstreekse overste.

In naam van de UBA bieden we zijn naastbestaanden onze oprechte blijken van medeleven aan.

Claude - ON7TK
Voorzitter van de UBA


Conventie UBA - Rode Kruis van 1961 image #2 image #3
Het document dat de overeenkomst vastlegt tussen het Rode Kruis en de UBA. Voor de UBA tekende René Vanmuysen ex-ON4VY, voor het Rode Kruis tekende Albert van België (nu koning).
Klik op de tekst voor vergroting. Lees meer over de geschiedenis van de UBA.