UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Radiodekking oefening B-EARS Luik 15 mei 2022

Elke B-EARS vrijwilliger verhuisde van zijn huis naar één van de twee brandweerkazernes die voor hen waren opgezet door de PCO in de persoon van ON5TB Jean.

Het hele gebeuren was gepland door ON6KHI Hans in perfect overleg met de oms die eraan wilden deelnemen.

Eenmaal bij de brandweer, was het uitwisselen van radio rapporten aan de orde van de dag.
Zo weten we hoe groot het radiobereik is van de verschillende punten die we in de provincie willen bestrijken.

De operateur ging vervolgens naar het kantoor om te controleren of wij nog over alle informatie beschikten (plaats, telefoonnummer, contactpersoon, enz.).

Alle betrokken autoriteiten waren op de hoogte gebracht via de noodplanner van de provincie en de verantwoordelijken voor D1 tot D3 (Veiligheidsbureau van de gouverneur).

Ook de commandanten van de twee betrokken noodzones waren rechtstreeks op de hoogte gebracht.
 
Zelfs de civiele bescherming in Crisnée heeft onze vrijwilliger van de dag een hartelijk welkom gegeven.  De plaatsvervangend commandant was de eerste die zijn ACK gaf na de e-mail waarschuwing voor de oefening.
Zenden 06h15 ACK 06h30 !
 
De conclusie: de deelnemers zijn enthousiast over een concrete oefening, de ontvangst met de brandweerlieden en de civiele bescherming was het toppunt van onze verwachtingen en de vraag is:
 
Wanneer zal de oefening worden voortgezet in de andere reddingszones van de provincie ?