UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Raadpleging door de Raad van het BIPT

Op vrijdag 16 juni heeft de UBA een 17 bladzijden tellend document bezorgd aan het BIPT als antwoord op de raadpleging over het ontwerp van het KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE PRIVATE RADIOCOMMUNICATIE EN DE GEBRUIKSRECHTEN VOOR VASTE NETTEN EN NETTEN MET GEDEELDE MIDDELEN.

Wij hebben een tiental wijzigingen voorgesteld, onder andere om:
- De toepassing van nieuwe technieken mogelijk te maken zonder al te veel administratieve verplichtingen en de daarbij horende financiële kosten.
- De beveiliging van radiostations verbonden met het internet te waarborgen.
- Het geven van opleidingen mogelijk te maken zonder overbodige beperkingen.
- Het gebruik van "/P" voor een tijdelijke verplaatsing van een radiostation te behouden.
- Geen bijkomende kosten te laten ontstaan voor de uitbaters van een onbemand station.

Verder hebben we onze bezorgdheid uitgedrukt over de trage en inefficiënte werking van het BIPT wat betreft het toekennen en wijzigen van vergunningen.

Het volledig document kan je hier downloaden Logo PDF.

Dit document is tot stand gekomen met de medewerking van verschillende UBA leden, die we hiervoor graag willen bedanken.