UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Raadpleging door de Raad van het BIPT

Op 17 mei jl. heeft het BIPT op vraag van de Minister van telecommunicatie een raadpleging gepubliceerd over het ontwerp van het KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE PRIVATE RADIOCOMMUNICATIE EN DE GEBRUIKSRECHTEN VOOR VASTE NETTEN EN NETTEN MET GEDEELDE MIDDELEN.
Deze raadpleging is hier beschikbaar.

Wie vragen, opmerkingen of suggesties heeft kan deze bezorgen aan de UBA (via on7yd [at] uba [dot] be) of rechtstreeks aan BIPT (via consult [dot] sg [at] bipt [dot] be met als onderwerp "CONSULT-2017-B1"). De antwoordtermijn loopt tot 17 juni. Daarom graag uw reacties aan de UBA voor 10 juni, zodat we de tijd hebben om deze te bundelen, te bespreken en tijdig aan BIPT te bezorgen.

Indien je rechtstreeks aan BIPT antwoordt graag een kopij aan on7yd [at] uba [dot] be.
 
Je kan ook hier het document downloaden: 20170515_consult-2017-b1_nl.pdf PDF