UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Raadpleging BIPT: toegang van de radioamateurs tot de frequentieband 433,050 - 434,790 MHz

BIPT heeft een raadpleging gehouden "INZAKE HET ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS TOT DE FREQUENTIEBAND 433,050 – 434,790 MHz". In het ontwerp besluit stelt BIPT voor om de toegang van de radioamateurs tot het frequentiesegment 433,050 - 434,790 zodanig te beperken dat we dit in de praktijk nog nauwelijks bruikbaar zal zijn voor ons.

Het antwoord van de UBA op deze raadpleging kan je hier lezen.