UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

OUFTI: blijf op de hoogte

Oufti 1 LogoOufti zal gelanceerd worden nu vrijdag 22 april. De lancering is gepland om 00:20:13 UTC.
Het afstoten van de satelliet is voorzien om T+10091,13s, dus om 23:50:24.
Ongeveer een half uur later, rond 00:20 UTC, zal de satelliet zal zijn antennes ontplooien en wordt het baken geactiveerd.

In een eerste fase zal alleen het CW-baken op 145.980 MHz actief zijn met een vermogen van 100 mW, dit gedurende 2 minuten gevolgd door een minuut stilte.
De TLE (two-line elements = orbitale gegevens) zijn nog niet beschikbaar, zodoende is het nog niet mogelijk om de eerste doorgang te voorspellen.
Zodra de operationele ploeg beslist om de telemetrie te activeren (AX25), kan deze ontvangen worden op 145.950 MHz (FSK 9600 baud).
Later zal de D-STAR-mode actief worden met een up-link op 435.045 MHz en een down-link op 145.950 MHz.

Het baken zendt volgende tekst: ”HI HI DE OUFTI x yy aa bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk ll zz“, waarbij x yy ... zz de telemetrieparameters zijn. De codering van de telemetrieparameters is gedocumenteerd op de website http://events.ulg.ac.be/oufti-1/radioamateurs.

73 en veel luisterplezier…