UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

OUFTI-1 ploeg: ON5XAW stelt eindwerk voor - ON7JPD doet oproep

Het OUFTI-team

Xavier Werner ON5XAW student aan de ULG, is lid van de OUFTI-1 satelliet groep. Tijdens een bijeenkomst van de sectie GBX (Gemblours), op 25 juni jl. stelde hij zijn eindwerk van dit jaar voor: een module met een ARM-processor en GMSK modulator. Met deze ‘modem’ maak je van een analoge transceiver een D-Star compatibel toestel.
Met dit eindwerk zette hij stap 1: het moduleren en demoduleren van de GMSK modulatie en het ontrafelen van het D-Star protocol. Door middel van een PC en software kunnen vooralsnog callsigns en messages ontvangen en verzonden worden. Het systeem werd getest en goed bevonden. Stap 2 is de implementatie van slows-data en de AMBE voice data. Gud jb Xavier! Jonathan ON7JPD, de projectleider van OUFTI-1, maakte van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen: op welke manier kunnen de studenten in 2012 meehelpen aan de ontwikkeling van D-Star? Zowel hard als software kan aan bod komen. Tevens zoekt men OM’s die op een of andere manier de studenten kunnen begeleiden bij de uitwerking van hun eindwerk. Meer info: mail Jonathan jpisane [at] ulg [dot] ac [dot] be (subject: OUFTI-1) . Meer OUFTI-1 nieuws is hier te vinden.


De module met een ARM-processor en GMSK modulator.