UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Begin 2011 D-Star repeater in de ruimte

Oufti Banner

In Gembloux werd de OUFTI-1 satelliet voorgesteld. Het is de eerste satelliet gebouwd door Belgische studenten. De 1 kg wegende ‘cubesat’ (10×10x10cm en 1 kg) is ontwikkeld aan de Universiteit van Luik. Ook de Universiteit van Leuven en de Hogeschool van Luik deden mee.
De OUFTI-1 heeft een cross band D-Star repeater aan boord: 70cm up en 2m down. Het baken is een 2FSK CW baken met daarin de elementaire statusgegevens van de satelliet. De besturing van het tuig gebeurt met AX.25. Omdat de satelliet zich met hoge snelheid verplaatst komt het Doppler effect om de hoek kijken. Om deze frequentieverschuiving te compenseren zullen de gebruikers op aarde hun ontvangst- en zendfrequenties niet moeten aanpassen.
Amateurs kunnen via het internet hun ”tijdvenster” waarop de satelliet te werken is reserveren. Hierdoor zal de satelliet de zend- en ontvangstfrequenties zelf aanpassen. Dit in functie van de plaats van de gebruikers en de plaats van de satelliet op dat moment.
Leuke ‘bijkomstigheid’ : de satelliet zal ook ‘wereldwijd’ via de gateway te werken zijn.
Een knap studenten project waarbij er 4 radioamateurs betrokken zijn: Amandine ON4EYA, Nicolas ON4NCR, Nicolas ON4NMA, Jonathan ON4JDP.

OUFTI Project