UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

OSB op zoek naar oud-leden

Logo UBA/OSB
Radioamateurisme bestond al langer in het Brugse, maar de eerste sporen van de vereniging vinden we terug een paar jaar na het einde van de tweede Wereldoorlog. Tijdens de oorlogsjaren was het bezit van zendapparatuur verboden en werden de radioamateurs verplicht hun zenders bij het gemeentebestuur in te leveren. Het is pas na lang onderhandelen met de overheid dat het houden van zenders en zelfs radio-ontvangers weer toegestaan werd in België, zij het onder strenge voorwaarden.

Vanaf 1947 vergaderden de Brugse zendamateurs op regelmatige basis op verschillende locaties. In het begin kwamen ze bijeen bij een bevriend amateur, Lucien D’Helft, later vonden de vergaderingen plaats in o.a. het hotel Sint Hubert, Café Oud Brugge en Café Belle Vue. Vanaf 1962 werd er samengekomen op een adres in de Grauwerkersstraat en het jaar daarop werd een nieuw vergaderlokaal in gebruik genomen in de Scheepsdalelaan. Hier werd kennis gedeeld en de laatste nieuwigheden over de vooruitgang in de telecommunicatie onderwezen aan de leden.

De Brugse radioamateurs waren echte voortrekkers en lagen dan ook aan de basis van de nationale vereniging van de zendamateurs, de Unie van de Belgische Amateurzenders, afgekort UBA. De vereniging kreeg de benaming OSB mee. Waar dit voor staat is het laatste nog niet gezegd, maar men vermoedt dat “Onder Station Brugge”, de roepnaam van de marinebasis in Sint-Kruis, aan de basis van de benaming lag. In 1971 werd er samen met het stadsbestuur uitgekeken naar een locatie die een meerwaarde kon bieden voor de vereniging en door toedoen van de toenmalige burgemeester Pierre Vandamme kreeg onze vereniging een terrein toegewezen langs de Lodewijk Coiseaukaai waar het clubhuis nog steeds gevestigd is.

In het kader van het 65-jarig bestaan zijn we op zoek naar oud-leden en ex-zendamateurs uit het Brugse. Want bij zo’n verjaardagsfeest willen we iedereen uitnodigen om er bij te zijn!

Graag vragen we dan ook aan iedereen die ooit lid geweest is van OSB, om terug contact op te nemen met ons via, de voorzitter Bart Vandenbroucke (ON7BT).

E-mail: on7bt [at] uba [dot] be, telefoon: 0474 279 823 of via een brief met alle contactgegevens naar OSB Brugge, Lodewijk Coiseaukaai 31, 8000 Brugge.