UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Op vakantie met je zendtoestellen?

De vakantieperiode komt er aan en heel wat radioamateurs nemen dan graag hun zendtoestellen mee, om ook vanop hun vakantiebestemming "on the air" te zijn. Dat kan, maar je moet natuurlijk rekening houden met de wetgeving van je vakantieland. In eerste instantie over een geldige zendvergunning beschikken en je houden aan de voorwaarden (frequenties en zendvermogen) die daar gelden.

Voor de houders van een HAREC vergunning (ON4-ON8) is CEPT Recommendation T/R 61-01 van toepassing, die je toelaat om met je Belgische zendvergunning in bijna heel Europa en ook een aantal niet-Europese landen voor een periode van maximaal 3 maanden actief te zijn.

Voor de ON2's is een andere CEPT aanbeveling van toepassing, ECC Recommendation (05)06. Ook deze laat je toe om met je Belgische zendvergunning voor een periode van 3 maanden actief te zijn, maar het aantal landen is veel beperkter en de voorwaarden (frequenties en zendvermogen) verschillen zeer sterk van land tot land! Informeer je dus grondig vooraleer uit te zenden in het buitenland.

Voor de ON3's is er geen internationale overeenkomst. Indien zij in het buitenland actief willen zijn moeten zij een zendvergunning aanvragen in het desbetreffende land. Houd er rekening mee dat dit enige tijd in beslag kan nemen. En heel wat landen hebben geen equivalent van onze basisvergunning en kennen daarom geen zendvergunning toe aan ON3's.

Uitzenden zonder geldige zendvergunning (al dan niet via een van de CEPT overeenkomsten) of het niet naleven van de voorwaarden in je gastland kan leiden tot boetes, inbeslagname van je toestellen en soms zelfs tot de inbeslagname van het voertuig waarin deze toestellen zich bevinden. In heel wat landen is, net zoals in ons land, zelfs het bezit van zendtoestellen zonder geldige vergunning strafbaar!
Laat je vakantie niet vergallen…