UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

OP prefix voor alle Belgische radioamateurs in de maand november

Ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de 1ste Wereldoorlog heeft de UBA in 2014 een aanvraag ingediend bij BIPT opdat alle radioamateurs het prefix OP (P voor Poppies) zouden mogen gebruiken gedurende de maand november van 2014 tot en met 2018. De duur van deze vergunning is beperkt in de tijd opdat de speciale prefixen een zekere aantrekkingskracht zouden behouden.
Dit is ons toegestaan in het besluit van de Raad van BIPT van 16 oktober 2014:

De Raad van het BIPT staat alle radioamateurs die houder zijn van een Belgische vergunning toe om de prefix "OP" te gebruiken in plaats van de standaardprefix "ON" en dit, gedurende volgende periodes:

  • van 1 tot en met 30 november 2014
  • van 1 tot en met 30 november 2015
  • van 1 tot en met 30 november 2016
  • van 1 tot en met 30 november 2017
  • van 1 tot en met 30 november 2018

Dit besluit is niet van toepassing op de houders van een roepnaam waarvan de suffix enkel één letter bevat
.
Merk op dat het gebruik van de speciale prefix OP enkel van toepassing is voor de "gewone" roepnamen met de ON prefix, niet voor de korte roepnamen (vanity calls).

Je kan het besluit, dat een zeer uitgebreide motivering bevat en specifiek verwijst naar de aanvraag ingediend door de UBA, nalezen op de BIPT website.