UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

ON75 vergunningen

Het BIPT informeert dat de ON75 vergunning eerstdaags in de bus zullen vallen bij de verantwoordelijken van de clubstations. Belangrijk: aangezien de UBA zich geëngageerd heeft de kosten van deze activiteit op zich te nemen dienen de verantwoordelijken van de clubstations de rekening NIET te vereffenen. De raad van bestuur heeft een regeling met het BIPT uitgewerkt waarbij deze rechtstreeks zullen worden betaald.