UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

ON6WU Silent Key

Roger ON6WU

ON6WU, Roger Vermet, overleed onverwachts op 8 mei jl. Hij was 69. 
Roger was "een professioneel antennespecialist", hij werkte oa. voor een belangrijk teledistributienet in België en na zijn pensionering was hij steeds beschikbaar om voordrachten te geven en technische hulp te bieden.
Hij beschikte over de kunst om moeilijke onderwerpen op een verstaanbare wijze uit te leggen. Met al zijn kennis heeft Roger uitgebreid bijgedragen aan het boek 'Low Band DXing' van John ON4UN.
Al zijn vrienden zullen hem missen.
Rust in vrede, beste Roger.

ON6WU in action...
Roger ON6WU in actie...
 

Rouwbetuigingen: https://www.ingedachten.be/nl/overlijdensberichten/overlijden-detail/08-05-2017/roger-vermet

Onze antenneman heeft ons verlaten.
Grote HF specialist, van de beam tot de beverage, van de coax tot de lineaire versterker, van een intense passie tot een onberispelijke vriendschap.
Roger ON6WU is gisteren heen gegaan, zonder te verwittigen. Zijn leef genoten en vrienden bleven sprakeloos achter.
Wat een groot verdriet, wat een leegte!
Nochtans Roger, er was nog heel wat te doen bij ons!
Onze enige troost, zoals bij de grote kunstenaars: je kunstwerk zal blijven...
Als ik mijn beam zal zien draaien, of als ik naar een zwak signaal zit te luisteren dat van heel ver komt, dan zal ik aan jou denken.
"En? Weet je wat dit is?", neen Roger, we weten het niet.
Maar we denken veel aan jou...
73... Je vele vrienden...


door ON5OO

ON6WU Bidprentje (b)
ON6WU Bidprentje (v)