UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

ON4UB heeft 60 jaar


In 1958 vond de Universele Tentoonstelling van Brussel (Expo’58) plaats. In deze buitengewone omstandigheden had de raad van bestuur van UBA het idee om daar een amateurradiostation te installeren.

Sindsdien heeft ON4UB veel wijzigingen ondergaan. Maar vandaag leeft ON4UB nog steeds, en een beperkt team van een viertal personen neemt iedere zondagochtend om 9:30 uur UTC het woord voor de Franstalige luisteraars. Na het lezen van de nieuwsbrief, wordt er een 'QSO-ronde' georganiseerd om ons te laten kennismaken met diegenen die de nieuwsbrief beluisteren en zo de zekerheid te hebben van een goed georganiseerd werk.

De ON4UB-nieuwsbrief bevat een schat aan informatie, zoals:

- Het nieuws van het BIPT;
- Het nieuws van de UBA;
- De data van de verschillende beurzen, congressen en andere bijkomende activiteiten;
- De diverse activiteiten van de secties: maaltijden, beurzen, vossenjachten, tentoonstellingen, ...
- De verschillende activiteiten van OM, zoals de activaties / P, Flora Fauna, ...

en ik vergeet er zeker nog wel enkele ...

U vindt er ook informatie over vergelijkbare activiteiten georganiseerd in het buitenland, de FFF, TM-activiteiten in Frankrijk, alsook in Duitsland, Zwitserland, Spanje, ...

Om van deze deze gratis advertenties gebruik te maken, kunt u ons via de website van ON4UB alle informatie sturen met betrekking tot uw activiteiten. ze worden op de site van ON4UB geplaatst en verspreid in de volgende nieuwsbrief.

De ON4UB-nieuwsbrief wordt momenteel beluisterd door vele Belgische, maar ook Franse, Duitse, Zwitserse, ... amateurs, daar ze ons antwoorden tijdens de 'QSO-ronde'.

ON4UB is voortdurend op zoek naar nieuwe voorlezers om onze nieuwsbrief zo goed mogelijk te kunnen verspreiden. Als je op zondagochtend +/- 1u30 met ons wilt zijn, ben je van harte welkom. De voorwaarden zijn eenvoudig: beschikken over een radio-installatie die de mogelijkheid heeft om ontvangen te worden in België, maar ook in de buurlanden.

We rekenen erop dat u ons uw teksten over uw toekomstige activiteiten bezorgt, en we hopen u te mogen horen tijdens de 'QSO-ronde'.

Vriendelijke groeten,

Het ON4UB-team.