UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

ON1's op HF

Op 24 juni 2010 heeft BIPT een raadpleging gepubliceerd waarin men voorstelt om de houders van de huidige B-vergunining (ON1) een A-vergunning toe te kennen.
Op 15 september heeft BIPT een besluit pdf in die zin gepubliceerd. Dit betekent dat de ON1's met onmiddellijke ingang gelijkgesteld worden met de ON4-8.
Als gevolg van dit besluit mogen de huidige ON1's met behoud van hun roepnaam uitzenden op HF, onder dezelfde voorwaarden als de ON4-8 stations. De ON1's ontvangen een van deze dagen een aangepaste vergunning.
Verder staat de ON1 prefix open voor alle houders van een HAREC-vergunning. Wie vroeger houder was van een ON1-roepnaam kan deze roepnaam op eenvoudig verzoek opnieuw gebruiken op voorwaarde dat die roepnaam nog vrij is. Maar ook alle andere houders van een ON4-8 roepnaam kunnen een ON1 roepnaam aanvragen bij BIPT, onder de geldende voorwaarden voor het toekennen van roepnamen (die oa. stellen dat een radioamateur slechts één keer om de vijf jaar van roepnaam mag veranderen).