UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Oefening noodcommunicatie via QO-100

   

  

Op 26 februari 2022 van 0900 tot 1100 UTC, op initiatief van Greg, G0DUB IARU Region 1 Emergency Communications Coordinator, G4NRC zal worden bediend op 10489.865 MHz, David M0TGC zal CQ roepen, signaalrapporten geven en berichten bezorgen aan de stations die aan de oefening deelnemen.
  
Op 10489.850 Mhz zal stations in staat stellen met elkaar samen te werken en hun vermogen te testen om volgens een aan de deelnemers meegedeeld schema te werken.


 

Doelstellingen :

  1. Vergroten van de gemeenschappelijke belangstelling voor noodcommunicatie. 
  2. Noodcommunicatiestations laten wennen aan samenwerking. 
  3. Oefen het doorgeven van berichten.
 
Vereisten :
  1. De stations moeten in full-duplex kunnen werken, d.w.z. dat zij hun eigen uitzendingen moeten kunnen horen. 
  2. Om QRM te vermijden, moeten stations QSY uitvoeren in stappen van 5 kHz, weg van enige activiteit. 
  3. Stations moeten te allen tijde het minimale vermogen voor communicatie gebruiken.
  4.  

 
Dit is geen wedstrijd, maar een oefening in noodcommunicatie om de vaardigheden te ontwikkelen die we nodig zullen hebben om een internationaal noodnetwerk op te zetten.
 

Vanuit 1140 Waterloo, ON7JV zal QRV zijn voor de B-EARS via zijn QO-100 station vanaf 0900 UTC. 

 

Jacques zal zijn berichten uitwisselen op 145.500 Mhz FM CTSS 131.8, de nationale B-EARS frequentie. 

 

Je kunt je deelname aankondigen op on7jv [at] uba [dot] be, dat is makkelijker voor iedereen en vooral voor de operator in Net Control.

 

Voor nadere informatie of monitoring van de links zie: https://www.iaru-r1.org/