UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Nu zeker nog geen verhoging van het zendvermogen voor vroegere ON2’s

BIPT News
Op 4 november jl. rapporteerden we de beslissing van het BIPT waarbij de ON3’s die vroeger een ON2 call hadden, terug een ON2 call konden aanvragen.

We meldden ook dat als tussenstap naar het opnieuw invoeren van de NOVICE-vergunning de UBA aan het BIPT had voorgesteld om voor die ON2’s (zij dus die vroeger het ON2-examen hadden afgelegd, examen waarvan de leerstof toch heel wat moeilijker was dan van het ON3-examen) het toegestane vermogen op te trekken tot 50 Watt daar waar het nu 10 Watt is.

Het BIPT geeft hierop geantwoord dat dit ten vroegste zal ingevoerd worden ter gelegenheid van het komende nieuwe Koninklijk Besluit van de Radioamateurs, wettekst die al vele jaren in voorbereiding is en waarvan we de invoering in de eerste helft van volgend jaar verwachten.

BIPT heeft ons gevraagd bij onze leden er op aan te dringen over deze “mogelijke” vermogenverhoging nu geen vragen te stellen aan het BIPT, het was immers duidelijk dat het ging om een voorstel van de UBA en dat van invoering nog zeker geen sprake is.