UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Examen in juli en augustus

Wij zijn verheugd u twee nieuwe sessies examens voor radioamateur aan te kondigen die buiten de muren van het BIPT wordt georganiseerd.

Het examen worden gehouden op vrijdag 22 juli 2022 om 14.00 uur in het Euro Space Center en op vrijdag 26 augustus 2022 om 14.00 uur in het Euro Space Center.

 

Die examen zijn open voor alle kandidaten voor het basiscertificaat (ON3), het beginnerscertificaat (ON2) of het HAREC-certificaat (ON4).

Inschrijvingen kunnen rechtstreeks via het BIPT worden gedaan.

Het examen wordt op dezelfde manier afgenomen als bij het BIPT:
De examens voor het certificaat van operator klasse C (ON3) bestaan uit 30 meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden.
Kandidaten die ten minste 80% van de punten hebben behaald, zijn geslaagd. Een juist antwoord is 1 punt waard; elk fout antwoord of geen antwoord is 0 punten waard.

De examens voor het certificaat van operator klasse B (ON2) bestaan uit 38 meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden waarvan slechts één juist antwoord.
Het examen bestaat uit 20 vragen over de technische aspecten, 10 vragen over de wetgeving en 8 vragen over de procedurele aspecten. Kandidaten hebben een uur om het examen af te werken.
Kandidaten die ten minste 50% van de punten hebben behaald voor elk specifiek onderdeel van het examen, zijn geslaagd. Een juist antwoord is 1 punt waard; elk fout antwoord of geen antwoord is 0 punten waard.

De examens voor het certificaat van operator klasse A (ON4) bestaan uit 48 meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden waarvan slechts één juist antwoord.
Het examen bestaat uit 30 vragen over de technische aspecten, 10 vragen over de wetgeving en 8 vragen over de procedurele aspecten. Kandidaten hebben anderhalf uur om het examen af te werken.
Kandidaten die ten minste 50% van de punten behalen voor elk specifiek onderdeel van het examen, zijn geslaagd voor het examen. Een goed antwoord is 1 punt waard, elk fout antwoord of geen antwoord is 0 punten waard.

Even ter herinnering: het onderdeel regelgeving is een belangrijk onderdeel van het examen geworden - ongeacht het type certificaat. Helaas slagen veel kandidaten niet voor dit deel van het examen door een gebrek aan voorbereiding... een gewaarschuwd mens is er twee waard!
    
Wat moet ik doen?
Neem rechtstreeks contact op met het BIPT via boris [dot] conrath [at] IBPT [dot] be om u in te schrijven en vermeld daarbij dat het om het examen in het Euro Space Center gaat. Gebruik niet het gebruikelijke BIPT-adres, want dan krijgt u automatisch bericht dat de examens tijdelijk zijn opgeschort.
Om u in te schrijven, heeft het BIPT uw identiteitskaart (voor- en achterkant) en al uw contactgegevens (adres, telefoon) nodig.
Voor het ON3-examen hebt u ook een kopie nodig van uw certificaat dat u geslaagd bent voor het praktijkexamen. (*)
Vergeet niet de klasse van het certificaat dat u wenst te behalen en de taal te vermelden.
U moet ook het bedrag van 53,38 € storten op de rekening van het BIPT: BE68 6791 7078 1634, onder vermelding van "NAAM-RAMA-22-07", "NAAM-RAMB-22-07", "NAAM-RAMC-22-07", "NAAM-RAMA-26-08", "NAAM-RAMB-26-08" ou "NAAM-RAMC-26-08" in de mededeling naargelang de klasse van het gewenste examen.
Als u zich terugtrekt, worden de kosten niet terugbetaald. Indien de terugtrekking minstens 10 dagen voor het examen wordt meegedeeld (of in uitzonderlijke door het BIPT erkende gevallen), kan de kandidaat zich kosteloos opnieuw voor een andere sessie inschrijven

(*) Indien u nog niet beschikt over een certificaat van slagen voor het praktijkexamen, neem dan contact met mij op (on6ti@uba) en ik zal kijken of het mogelijk is om vooraf een praktijksessie te organiseren. In dat geval zal ik het BIPT meedelen dat u dit document op de dag van het examen zult voorleggen.

Gelieve voor de 4 juli voor de eersde examen en voor de 22 augustus voor de tweede sessie intescrijven.

Het examen zal plaatsvinden in het Euro Space Center, rue devant les Hêtres 1, 6890 Transinne (afrit 24 van de E411). Er is ruime gratis parkeergelegenheid op het terrein.
Je moet er ten minste 30 minuten voor het examen zijn.
In geval van wijziging van de sanitaire voorschriften kan het examen worden uitgesteld of geannuleerd. In dat geval zal het BIPT nieuwe data voorstellen.

U kunt ook het centrum bezoeken en/of ter plaatse eten tegen publieke voorwaarden.

Voor vragen die specifiek zijn voor het examen blijf ik tot uw beschikking. Voor informatie over het Euro Space Center nodig ik u uit hun website te bezoeken.

73 Stefan ON6TI - on6ti [at] uba [dot] be