UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Nieuw Reglement van Inwendige Orde

Logo RIOGedurend een jaar heeft de Raad van Bestuur gewerkt aan het actualiseren van het Reglement van Inwendige Orde (RIO). Dit werd nu definitief goedgekeurd op de vergadering van 17 juni 2017.
Je kan het nieuw RIO hier vinden.