UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

"Nieuwe" leerstof HAREC-examen

Reeds op 26 april meldden we een en ander betreffende de nieuwe HAREC-leerstof. Sedert vandaag, 12 mei 2006, is de nieuwe leerstof opgenomen op de site van het BIPT. Je kan hier klikken om rechtstreeks de betreffende tekst op te roepen.

Zoals gemeld is deze leerstof volledig gedekt door het nieuwe UBA HAREC-handboek. We menen verstaan te hebben dat het nog enkele maanden zal duren eer het BIPT vragen zal stellen over delen van de leerstof die nieuw zijn, uitgezonderd wat betreft de reglementering.

Om het iedereen makkelijk te maken heeft het BIPT op deze link niet alleen de lijst van de leerstof (in detail) opgenomen, maar ook alle artikels van de wet, het KB en het MB die dienen gekend te zijn. Je moet dus niets opzoeken. Ook voor zij die reeds lang een vergunning hebben is het belangrijk te weten wat de huidige regelgeving precies zegt!