UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Nationale raadpleging van BIPT

Vandaag heeft het BIPT op haar website een nationale raadpleging gepubliceerd betreffende "De toegang van de radioamateurs tot de frequentiebanden 5.351,5-5.366,5 kHz en 70,1125-70,4125 MHz".
Deze raadpleging omvat 4 punten:

1. Het voorstel om de frequentieband 5.351,5-5.366,5 kHz met een maximaal vermogen van 15 W EIRP toe te kennen aan de radioamateurs, waarbij alle transmissiemodi zijn toegestaan.
Dit voorstel is een gevolg van de beslissing genomen tijdens de WRC-15. We zijn verheugd dat het BIPT niet wacht tot de "officiële" datum van 1 februari 2017 om deze band in België op secundaire basis toe te kennen aan de radioamateurs.

2. Het voorstel om de 70 MHz band uit te breiden tot 70,1125-70,4125 MHz met een uitgangsvermogen van de zender van 50 watt. Alle transmissiemodi zijn toegestaan. Bovendien vervalt de meldingsplicht voor het gebruik van de 70 MHz band.
Ook dit voorstel kunnen we enkel toejuichen.

3. Het voorstel tot "Regularisatie van de vergunning voor hoge vermogens".
Dit voorstel houdt in dat de meldingsplicht voor het gebruik van hoog vermogen vervangen wordt door een vergunningsplicht. De aanleiding tot dit voorstel is de wens van BIPT om de risico's die kunnen ontstaan bij het gebruik van hoog vermogen te kunnen analyseren. BIPT heeft uiteraard het volste recht om mogelijke risico's te analyseren, maar we betwisten dat hiervoor een vergunningsplicht nodig is. Ook na een eenvoudige melding kan BIPT indien gewenst een risico-analyse uitvoeren, en indien deze analyse negatief is de betrokken radioamateur laten weten dat hem of haar het gebruik van hoog vermogen niet toegestaan wordt.
We vrezen dat het invoeren van een vergunningsplicht zal leiden tot bijkomende kosten, een bijkomende administratieve last voor de radioamateurs en mogelijks lange wachttijden op deze vergunningen.

Wie voorstellen, bezwaren of opmerkingen heeft bij deze raadpleging kan deze voor 4 januari 2016 per e-mail kenbaar maken aan consultation [dot] sg [at] bipt [dot] be (body: Consult-2015-F6) met als titel "Consult-2015-F6". Het aanspreekpunt is de heer Daniel Dupont, adviseur (02 226 88 13).

De volledige tekst van deze raadpleging vind je op http://www.bipt.be/public/files/nl/21582/Draft_Decision_FRERAM-15_NL.pdf.

Voor alle duidelijkheid: dit zijn voorstellen! Ze worden pas van toepassing nadat een (eventueel) besluit van de Raad van BIPT gepubliceerd is.