UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Morse: een tweede jeugd?

Op zaterdag 20 februari organiseert de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs (UBA), in samenwerking met ETWIE, de ronde-tafel 'Morsecode: een tweede jeugd'. De bijeenkomst, die plaatsvindt in Mechelen, is een volgende stap in de erfgoedwerking rond het gebruik van de morsecode, die precies een jaar geleden werd toegevoegd aan de Vlaamse inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.


Dat de morsecode door radioamateurs nog steeds enthousiast gebruikt wordt staat vast. Zij gebruiken morse om verbindingen te leggen, wedstrijden te organiseren en opleidingen te geven. Het is echter van belang dat de passie voor de morsecode ook wordt doorgegeven aan de komende generaties. Tijdens de ronde-tafel op 20 februari zal nagedacht worden over de manieren waarop dit gerealiseerd kan worden. Een concreet doel is alvast de ontwikkeling van een educatief pakket voor het secundair onderwijs.


Programma

  • 9u30 Onthaal met koffie
  • 10u00 Inleiding
  • 10u10 Voorstelling jeugdwerking UBA rond Morse
  • 10u30 Morse op school: integratie in het leerplan van de 1ste graad secundair onderwijs
  • 10u50 Morse en de jeugdbeweging
  • 11u00 Pauze
  • 11u15 Open discussie en conclusies
  • 12u30 Afsluiting met een broodje

Alle geïnteresseerden zijn welkom op zaterdag 20 februari in Congres- en Erfgoedcentrum Lamot (Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen). Gelieve je aanwezigheid even te bevestigen via dit formulier.