UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Mission Sayomède - 75 jaar geleden

Op 11 mei 2019 gaat In Houdeng-Aimeries de herdenking door van de operatie Samoyède en van ON4JB,  Louis Roland.

In Houdeng-Aimeries startten 75 jaar geleden radioamateurs en medewerkers een radiozender. François Landrain verzocht Louis Roland ON4JB, de radioamateurs en medewerkers om een radiopost te bouwen. Naar gelang de bevrijding van België vorderde en het einde van de Tweede Wereldoorlog naderde, gingen de uitzendingen van start. Acht andere zenders die mede zorgden voor radiodekking in gans België, werden daar gedeeltelijk gebouwd.
De zendinstallatie van Houdeng gevestigd in “Château Genival” een kasteelboerderij, was de tweede zendinstallatie die operationeel werd in het bevrijde België . In het eerder bevrijde Tamines (NR), was de eerste radiozender operationeel. De radiozender van Houdeng werd pas op 1 januari van dit jaar buiten dienst gesteld door RTBF.  
De UBA sectie van La Louvière  (Radio Amateur du Centre) herdenkt de moedige radioamateurs die er in slaagden tal van gecodeerde radioberichten naar Londen te zenden. Tegelijk vervaardigden ze krachtige radiozenders voor uitzendingen op de midden golf.
Om dit alles te herdenken organiseren ze op deze historische plaats een expositie en is er een kortegolf zender actief onder de roepnaam ON75JB.
Naar analogie met de oorlogsperiode 1943-1944, ligt het in de betrachting radiocontact tot stand te brengen met het clubstation in het Museum van Bletchley in Milton Keynes, 85 km ten noordwesten van Londen in Groot-Brittannië .
De realisatie van dit radiocontact, zal zowel met een moderne zendpost als met een Paraset uit die periode tot stand komen.
Bijzonder aan die Paraset morse radiopost was de constructie bevolen door de Secret Intelligence Service MI6. Deze zenders bestemd voor spionage werden verspreid in bezet Frankrijk, België en Nederland.

Er werd een speciale QSL-kaart ontworpen ter gelegenheid van deze historische herdenking.
Radioamateurs uit Tamines en de dochter van Max Michel ON4MQ (sk) zullen aanwezig zijn op deze overdekte tentoonstelling  met speciale aandacht voor historische radioapparatuur, foto’s en andere relicten uit die periode.
Deze activiteiten gaan door aan het einde van de Rue Génival te 7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière).
Zie ook info op de website www.ON6LL.be
ON7FI