UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Ministerraad van 13 juli 2018

Ministerraad van 13 juli 2018:
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over private radiocommunicatie en gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.

Het ontwerp voert verscheidene nieuwe begrippen in, alsook een nieuwe bijlage, om verscheidene thema’s te verduidelijken, om elke interpretatiemoeilijkheid te vermijden en om te zorgen voor de overeenstemming van de regels met de vigerende specifieke internationale normen.

Er wordt ook een nieuwe structuur opgesteld omwille van de leesbaarheid en verduidelijking, waarbij sommige bepalingen per thema gegroepeerd worden, om het begrip van de regels inzake toekenning van de vergunningen en de controle van de stations te vergemakkelijken.

Bovendien integreert het ontwerp de maritieme radiocommunicatie en de radiocommunicatie op de luchtvaartfrequenties, alsook de regels die op radioamateurs van toepassing zijn. Zo wordt een verplichting ingevoegd om een bedieningscertificaat te hebben alvorens gebruik te maken van maritieme stations, radioamateurstations of stations die gebruikmaken van luchtvaartfrequenties.

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan het Overlegcomité, en vervolgens ter advies aan de Raad van State.