UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Mededeling van de UBA QSL-dienst

Half maart zijn heel wat QSL-bureaus stil gevallen ten gevolge van de lockdown in hun land. Dit is ook het geval geweest bij Scalabor B.V. en DQB nabij Arnhem alwaar onze QSL-kaarten samen met de QSL-kaarten van de VERON worden gesorteerd. In de loop van de maand mei werden de activiteiten stilaan hervat. Het sorteerwerk was echter beperkt omwille van het feit dat er geen toevoer was van andere QSL-bureaus, behalve die van de VERON. In vele landen waren de grenzen nog steeds gesloten.

Zodra de grenzen open gingen op 15 juni jl. werd een (QSL-) transport geregeld tussen België en Nederland. Het ging echter om een vrij beperk volume aan kaarten. Er werden amper 120kg kaarten naar Nederland vervoerd, terwijl dit doorgaans zowat 150 kg kaarten per maand is. We kregen zelf 27 kg kaarten om te verdelen over onze secties, terwijl dit normaal om ongeveer 70 kg gaat. Dit is begrijpelijk, vermits de meeste QSL bureaus in de wereld nog niet 100% operationeel waren (of nog steeds zijn). Het volume aan te verdelen kaarten was zodanig gering, dat er geen kaarten te verdelen waren voor sommige secties.

Intussen hebben verschillende bureaus in Europa hun QSL-kaarten naar ons toegestuurd. Al deze kaarten (heden zowat 139 kg) staan klaar om naar het QSL-sorteercentrum te vervoeren. We hopen dat we eind deze maand opnieuw een transport kunnen regelen. Hoeveel gesorteerde QSL-kaarten we precies zullen terugkrijgen is ons momenteel niet bekend.

Indien er secties zijn die uitgaande QSL-kaarten hebben, dan mogen die gerust worden verstuurd naar ons centraal QSL-bureau:

UBA QSL-bureau
P.O. Box 2
B-8740 Pittem
Belgium


Of de verdeling in de toekomst opnieuw 100% zal verzekerd zijn is nog maar de vraag. We zullen de evolutie van deze tweede besmettingsgolf moeten volgen om hier een antwoord op te krijgen... Aan UBA-kant doen we ons uiterste best om de kaarten op hun bestemming te krijgen. Een dikke "merci" aan onze vriend Jose ON4CJK die alles in het werk stelt om deze zeer gewaardeerde dienst tot ieders tevredenheid te willen verzorgen.

Hoe moeten de kaarten worden afgehaald in de secties? De meeste secties hebben een omzendbrief via dewelke geïnformeerd wordt in hoeverre de vergaderingen doorgaan. Indien dit niet het geval is, kan je gerust eens contact opnemen met de CM (of zijn verantwoordelijke voor de QSL-dienst). Er kan dan worden overeengekomen op welke manier de kaarten kunnen worden afgehaald. Wees toch voorzichtig en respecteer de afstandsregels. We moeten mekaar beschermen...

Extra update (22/07/2020): Intussen heeft een nieuw transport plaatsgevonden tussen Begië en Nederland. In de komende dagen worden zowat 80 kg gesorteerde QSL-kaarten verstuurd naar de verschillende UBA-secties. TNX Jose ON4CJK.

Hier vind je meer informatie betreffende de UBA QSL-dienst.


Sorteercentrum Scalabor - 1  Sorteercentrum Scalabor - 2