UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Mededeling van BIPT

Er werd een nieuw formulier op onze website geplaatst om de vergunningsaanvragen voor de radioamateurs vlotter en sneller te kunnen behandelen.
Een nieuwe tekst voor de vergunningsaanvragen is beschikbaar op onze website via onderstaande link:

http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/radioamateurs

Het aanvraagformulier kunt u raadplegen via volgende link:

http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/radioamateurs/aanvraagformulier-voor-radioamateurs

We vragen u om uw leden te informeren dat indien ze een wijziging van hun vergunning wensen, ze dit formulier moeten invullen. Dit dient ook gesigneerd te worden met de elektronische identiteitskaart en verstuurd te worden door de voorziene knop onderaan het formulier te gebruiken. Dit document zal automatisch in een e-mail worden bijgevoegd. Men kan nog andere documenten bij deze e-mail voegen indien dit nodig zou zijn.

Indien u geen EID-reader ter beschikking heeft, dient u het elektronisch formulier ingevuld te verzenden en een gescande versie, ondertekend door te mailen naar ram [at] bipt [dot] be.

Mag ik u vragen om ervoor te zorgen dat uw leden zo veel mogelijk de nieuwe procedure volgen. (elektronisch invullen en elektronisch signeren) .

Deze procedure zal ervoor zorgen dat hun aanvraag sneller, efficiënter en correcter zal worden behandeld.

Voor het invullen van het formulier is Acrobat Reader of Foxit Reader nodig. Dit kan gratis op het internet gedownload worden.

https://get.adobe.com/reader/?loc=nl 
http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/

Met vriendelijke groeten,

BIPT
Daniel Dupont
Advisor
Amateur Radio Licenses /Maritime services
Operator Notification service
Exams service

Opmerkingen

1. In alle velden waar een roepnaam ingevuld moet worden dient deze roepnaam steeds een lengte van 6 karakters te hebben. Roepnamen met 4 of 5 karakters (OR7T, ON7YD) moeten aangevuld worden met 1 of 2 spaties.

2. Er zijn problemen gemeld met het elektronisch handtekenen van het formulier indien dit geopend wordt in een browser. In dat geval is het is aan te raden om het formulier te downloaden en daarna te openen met een PDF lezer (
Adobe of Foxit).
Een goede FAQ omtrent het elektronisch handtekenen van PDF bestanden is beschikbaar op de website van de FOD Financiën.

3. Aanvragen voor speciale roepnamen dienen nog steeds via de UBA te gebeuren, gebruik hiervoor dit formulier.