UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Léon Peters ON4PL heeft ons verlaten

 

Silent Key : ON4PL, Léon Peters.

Het is met diepe droefheid en tranen in de ogen dat we het overlijden hebben vernomen van onze vriend: Léon Peters, ON4PL.
Léon is onverwachts overleden vorige woensdag 8 november 2017 op zijn negentigste jaar.

Het was een pionier, een stichtend lid van GDV, alwaar hij trouw aan de vergaderingen deelnam met ijver, intelligentie en de nodige humor.
Zijn boeiende herinneringen met verve en goedheid hebben ons geboeid.
Léon was onlangs benoemd tot erelid van de UBA en hij voelde zich hiervoor bijzonder geëerd, terwijl dit alleen maar eerlijk was.
Er zullen grote leegtes zijn tijdens de komende sectie QSOs. Zij zullen nooit meer dezelfde zijn als voorheen.

Onze sectie GDV en de UBA verenigen zich in het verdriet van Colette, met wie hij 65 jaren van zijn leven heeft gedeeld.
We denken eveneens aan zijn nakomelingen, waaronder zijn zonen, die eveneens hun passie hebben gevonden in onze hobby.

Een vriend is heen gegaan!
ON3TE