UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Ledenvoorstellen naar de IARU toe

IARUZoals jullie wel weten is er – in niet pandemie tijden - om de drie jaar een IARU-conferentie van alle landen van Europa, Afrika en een deel van Azië die samen de IARU Region 1 vormen. Tussenin komen de HF-, VHF- en EMC-managers van diverse Region 1 verenigingen samen tijdens de meeting te Wenen. Dit stelt hen in de mogelijkheid de voltallige conferentie die normaliter het jaar daarop volgt degelijk voor te bereiden.

 

Binnen IARU Region 1 werd beslist om de HF-, VHF- en EMC-managers van diverse Region 1 verenigingen samen te laten komen in juni te Friedrichshafen en dit voorafgaand aan de HAM Radio. Vanzelfsprekend onder voorbehoud i.v.m. de verdere evolutie van de Corona toestand. De agenda van de tussentijdse conferentie wordt mee bepaald door de voorstellen die de diverse IARU Region 1 verenigingen op de agenda plaatsen. Deze voorstellen zullen dan in de drie werkgroepen (HF, VHF en EMC) worden besproken.


Input van UBA-leden is dan ook gewenst. Heb je een voorstel dat in het kader van één van deze drie werkgroepen past, dan horen we dat graag. Voorstellen die bijdragen tot het verbeteren van onze hobby op het vlak van EMC, VHF of HF worden vanzelfsprekend door de UBA gesteund. Hierbij moeten we evenwel een strikte deadline respecteren. Vermits alle voorstellen in april aan de IARU Region 1 dienen te worden overgemaakt moeten jouw bijdrage(n) ons ten laatste bereiken op 1 maart 2022. Zo kunnen de diverse UBA-commissies er zich over buigen en kan de Raad van Bestuur er tijdens hun vergadering over beraadslagen. Graag ontvangen we je uitgewerkt(e) voorstel(len) via volgende e-mail adressen: HF via on4cas [at] uba [dot] be (ON4CAS), VHF via on6ti [at] uba [dot] be (ON6TI), EMC via on8ja [at] uba [dot] be (ON8JA).