UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Jacques Verleijen ON4AVJ - Silent Key

Op 6 augustus 2022 Jacques ON4AVJ onverwachts overleden.

Binnen de UBA heeft Jacques doorheen de jaren tal van functies waargenomen. Het wordt toch een indrukwekkende staat van dienst, nl. van 1992 t.e.m. 2018. Ziehier een overzicht:

  • Nederlandstalig secretaris (1997-2007 & 2016-2018)
  • Bestuurder (2012-2016)
  • Provinciaal voorzitter Oost-Vlaanderen (1992-1998)
  • B-EARS verantwoordelijke voor het Vlaams Gewest (2008-2016)
  • VHF Manager (2009-2016)
  • Assistant VHF Manager (2016-2018)
  • VHF Contest Manager (2000-2001 & 2005-2018)
  • VHF Propagation Manager (1997-2010)

Tijdens de Algemene Vergadering in 2017 ontving hij de gouden erespeldt als dank voor zijn toewijding en inzet voor de UBA (foto).

Tussen 2014 en 2021 nam hij het mandaat van IARU VHF Manager van de IARU Region 1 op. In die tijd heeft hij het VHF+-werk gecoördineerd, het VHF-handboek herzien, de contestwerkgroep opgericht en evenzeer onderzocht hij het activiteitenniveau op VHF+ bij de aangesloten verenigingen. Daarnaast had hij zitting in het dagelijks bestuur. Hij bleef lid van de Commissie voor Politieke Relaties (PRC) en secretaris van de VHF-commissie (CQ-QSO 11-12/2021). Voor zijn werk bij de IARU werd hij trouwens gelauwerd met de IARU Region 1 eremedaille.

We zijn hem dankbaar voor alles wat hij gerealiseerd heeft tijdens zijn verschillende mandaten. We kennen Jacques als een zeer gedreven man, vastberaden om zijn doel te bereiken. Wij wensen zijn echtgenote, familie en vrienden veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Claude ON7TK
Voorzitter UBA

ON4AVJ AV/AG 2017 aan de micro