UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

IARU vertegenwoordigt de radioamateurs

De voorbije 3 maanden waren zeer druk voor het IARU’s Region 1 team betrokken bij de spectrum beheer voorstellen waarbij de radiomateur dienst betrokken isnu we ons voorbereiden op de ITU World Radio Conference 2019.
In april, werden de discussies in de CEPT SE24 werkgroep (bevoegd voor "Short Range Devices", korteafstandapparatuur) gevoerd, over de impact van draadloze energieoverdracht bij elektrische voertuigen (WPT-EV) op de radio diensten in woonomgevingen. IARU blijft benadrukken dat strengere stralingsnormen nodig zijn om de radiocommunicatie diensten te beschermen tegen schadelijke storingen en heeft bijgedragen in een studie die deze bezorgdheden ondersteunt.
In mei kwam de de ITU WP5A (werkgroep verantwoordelijk voor de land mobiele, amateur en amateur satelliet diensten) samen in Geneve en IARU was betrokken bij de gedetaileerde besprekingen over WRC Agenda item 1.1 met betrekking tot de allocatie van het spectrum 50-54 MHz voor de radioamateur dienst in ITU Region 1. De focus van de besprelkingen lag op de betekenis van "spectrum sharing" in deze band and op het spectrum dat de radioamateur dienst nodig heeft.
In juni kwam de ITU SG1 (Spectrum Management studiegroep) en haar werkgroepen samen in Geneve, waar de IARU vertegenwoordigd was bij de besprekingen van en aantal voorstellen, waarbij het belangrijkste de impact van WPT-EV op de radiocommunicatie diensten was in het spectrum boven 275 GHz.
Ook in juni kwam CEPT CPG PTD ("Conference Preparatory Group, Project Team D", hier wordt onder andere WRC Agenda item 1.1 voorbereid) samen in Tallinn, Estland om de WRC19 agenda items binnen haar opdrachten te bespreken. IARU was aanwezig en opnieuw betrokken bij de besprekingen van WRC Agenda item 1.1 (50MHz) and 9.1.6 (WPT-EV)
Tenslotte, later in juni, was IARU aanwezig op de "CEPT Conference Preparatory Group" in Turku, Finland. IARU levert de CEPT coördinator voor  Agenda Item 1.1.
In parallel met de CEPT en ITU vergaderingen was IARU dezelfde onderwerpen ook actief in andere regionale telecommunicatie organisaties in Regio 1 (Afrika, Midden-Oosten en Rusland) en bij CISPR ("Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques", het bijzondere internationale comité voor radio interferentie) in de werkgroepen die geschikte normen voor de ongewenste uistralingen van WPT-EV bespreken. IARU zal ook aanwezig zijn op de CISPR meeting in Busan, Korea, later dit jaar.
IARU spectrum experts hebben vele weken tijd besteedt aan de voorbereiding en het bijwonen van al deze vergaderingen.
IARU was de enige internationale radioamateur organisatie die op deze vergadering aanwezig was om de belangen van de radioamateurs te verdedigen.