UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

IARU Region 1 conferentie beëindigd.

Vooruitgang werd geboekt bij de bespreking van een aantal speerpunten van het radioamateurisme. Zo werd er gebrainstormd hoe het probleem van het dalend aantal zendamateurs in talrijke landen kan worden gecounterd. De vergrijzing van de radioamateur populatie en wat eraan te doen kwam eveneens ruimschoots aan bod. De UBA, één van de weinige IARU verenigingen die haar ledental niet ziet dalen, verzorgde een presentatie over hoe het probleem in ons land wordt aangepakt. De instapvergunning speelt hierbij een onmiskenbare rol.

De verdediging van het ons toegewezen spectrum stond vanzelfsprekend eveneens als één van de hoofd aandachtspunten op de agenda van de talrijke vergaderingen.
De financiële toestand van de IARU Region 1 werd grondig onder de loep genomen en is onlosmakelijk verbonden met de toekomststrategie. Het werk van de diverse permanente commissies,  werkgroepen en coördinatoren  waaronder EMC, politieke relaties, Emergency communicatie, ARDF, de ontwikkeling van radioamateurisme in ontwikkelingslanden, Jeugd, High Speed Telegraphy (HST), de verdediging van ons spectrum bij ITU en CEPT, werden geëvalueerd en de bakens naar de toekomst toe werden gezet.

Verder boog de conferentie zich traditioneel ook over de LF/HF en VHF/UHF/Microwave banden. Hierbij werd gedebatteerd over de diverse bandplannen, contesten, remote stations en innovatieve ontwikkelingen op gebied van satellieten en digitale TV. De houding tegenover de toekomstige World Communications Conferences werd eveneens besproken.

Een volledig door de IARU Region 1 opgesteld verslag van de finale voltallige zitting (Final Plenary) zal weldra beschikbaar zijn op de IARU Region 1 webpagina.

De IARU Region 1 Roy Stevens, G2BVN, Memorial Trophy werd uitgereikt aan Colin Thomas, G3PSM, voor zijn onvermoeibare inzet en bijdrage aan de IARU tijdens de voorbije decennia.

Tijdens de finale voltallige zitting werd een nieuw Executive Committee verkozen. Dit comité vat op 31 oktober haar taak op en dit tot de volgende conferentie gepland in 2020.
De leden zijn:
  • Voorzitter: Don Beattie, G3BJ
  • Ondervoorzitter: Faisal Al-Ajmi, 9K2RR
  • Penningmeester: Andreas Thiemann, HB9JOE
  • Secretaris: Hans Blondeel Timmerman, PB2T
  • Overige leden: Sylvain Azarian, F4GKR - Alessandro Carletti IV3KKW - Mats Espling, SM6EAN - Joerg Jaehrig, DJ3HW - Oliver Tabakovski, Z32TO.

De 25ste IARU region 1 conferentie zal plaatvinden in september 2020 en dit te Novi Sad (Servië).