UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

IARU HF Championship Contest 2019

OPØHQ hits the waves with The Belgian Radio Red Devils


OP0HQ

Sinds enkele jaren neemt de UBA deel aan het IARU HF Championship, waarbij getracht wordt om aan UBA secties de mogelijkheid te geven om een frequentieband (slot) te activeren in CW of SSB (met één of meer stations). Vermits de contest betwist wordt op 160 tot en met 10 m moeten er dus 12 stations met de call OPØHQ geactiveerd worden.

Elke nationale afdeling aangesloten bij IARU kan aan deze contest deelnemen met een call waarvan het suffix eindigt op HQ, wat staat voor Head Quarter.
Momenteel zijn de 12 “slots” toegewezen aan onderstaande UBA secties.


Band Mode Sectie Station
10m CW HCC/CRD OQ4U/OR6T
10m SSB TRA ON7TK/ON7LX
15m CW NOK ON7TQ
15m SSB MCL ON5GQ
20m CW WHC (1) ON9CC/OT6M
20m SSB NOL ON1TO
40m CW ACC OP4K
40m SSB HCC/CRD OQ4U/OR6T
80m CW TRA ON7TK/ON7LX
80m SSB NOK ON6KX
160m CW HCC/CRD OQ4U/OR6T
160m SSB ACC OP5T@OP4K

(1) WHC = White Horse Contesters

Voortbouwend op het mooie resultaat van 2018 wordt geprobeerd dit enigermate met dezelfde groep te doen om iedereen aan boord te houden al is dit niet zo evident en moet toch overwogen worden om het gebeuren meer te verspreiden onder meer secties in de toekomst. Kwestie is dus om in 2020 vroeg genoeg de vraag te stellen.

Het is evident dat UBA probeert om zo competitief mogelijk te zijn en dus met ervaren contesters geflankeerd door jongeren vanuit een goed uitgebouwd station met geschikte antennes en een eindtrap tot max. 1500 Watt aktief zal zijn.

Met meer dan 10.000 QSO’s (goed voor 13,544,184 miljoen punten) die werden gemaakt in 2018 , is UBA is met OPØHQ vorig jaar als 14-de geëindigd, ruim voor grotere landen zoals de USA en Nederland.

De contest heeft plaats in het weekend van 13 en 14 juli 2019, van 12.00 uur UTC tot 11.59 uur UTC , dus gedurende 24 uur.

Om te kunnen wedijveren met grote landen zoals Frankrijk, Duitsland , Spanje enz.. waarbij enkelen onder hen op hetzelfde tijdstip een nationale sprint contest organiseren vraagt UBA dat ook onze Belgische OM en YL's zoveel mogelijk verbindingen maken met OP0HQ vooral op de lagere banden 40/80 en 160 in beide modi. Er wordt overwogen om hieraan ook een diploma te verbinden zoals tijdens de OT70 activiteiten. Meer hierover in een volgende Flash.