UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Heizeldrama - 29 mei 1985

Enkele herinneringen aan het Heizeldrama van 29 mei 1985 door ON4GA.

In de media kwam recentelijk de herdenking van het Heizeldrama van 1985 aan bod. Hierna volgt een getuigenis die het belang van het radioamateurisme aantoont in dergelijke omstandigheden.

Na een oproep door Jean ON4FM in de loop van de avond, stonden dertien radioamateurs met hun voertuigen opgesteld nabij de betrokken Brusselse hospitalen. Het was kwestie om een oplossing te bieden voor het probleem van oververzadigde telefonische netwerken en de radionetten van politie en nooddiensten, en de gegevens van de slachtoffers zo snel mogelijk door te sturen naar de hoofdzetel van het Rode Kruis in de Vleurgatsesteenweg. Door veelvuldige deelnames aan evenementen zoals de 20 km door Brussel, marathons en bezoeken van autoriteiten, was de Brusselse ploeg vertrouwd met de toestellen en procedures. Mijn zoon Didier ON7DI en ik werden ingedeeld bij het UZ VUB - niet ver van het stadion - waar de meeste slachtoffers werden opgevangen. De ligging op een heuvel maakte de communicatie met de andere radiostations ideaal. Ondanks de stresssituatie, bezorgde het onthaalpersoneel ons regelmatig de namen van de opgenomen patiënten. Het volstond dat wij ons bekendmaakten als radioamateurs in dienst van het Rode Kruis. Het doorsturen van de hoofdzakelijk Italiaanse en dikwijls gelijkaardige namen en voornamen moest absoluut foutloos verlopen.

De meest dramatische momenten waren die waarbij familieleden om informatie kwamen, hun opluchting toen wij hen konden vertellen in welk hospitaal hun dierbare was opgenomen, maar ook hun ontreddering wanneer een naam niet op de, nochtans volledige, opnamelijst van de nooddiensten voorkwam. Bijzonder pijnlijk was het besef dat de gezochte personen waren overleden en naar het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek overgebracht.

De Rode Kruis UBA-stations vormden een bescheiden ploeg in verhouding tot de ambulanciers, chirurgen, politie en sportverantwoordelijken, maar hun actie toonde aan dat goede radiocommunicatie onontbeerlijk was bij rampen, zelfs op lokaal vlak. Dit werd helaas nogmaals bevestigd op 6 maart 1987, toen de Herald of Free Enterprise kapseisde bij het uitvaren van de haven van Zeebrugge, met 193 dodelijke slachtoffers.

André ON4GA