UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Het Inter-net van de 19de eeuw in België door Fons Vanden Berghen

Er is een nieuw boek uit van Fons Vanden Berghen (Halle). De auteur is enigszins bekend als grote verzamelaar van historische telecommunicatie-apparatuur, van zijn vele voordrachten en tentoonstellingen en evenzeer via zijn website. Het is ondertussen al zijn vierde boek.

De titel van de nieuwe uitgave luidt ‘HET INTER-NET VAN DE 19de EEUW IN BELGIË’.

Hierin beschrijft hij in het eerste deel de aanloop, de start en de verdere uitbouw van het telegrafiegebeuren in België vanaf de jaren 1840.
De telegraaf via draad (de voorloper van de draadloze telegrafie en zo dus ook van de radio) was toen een echte ‘revolutie’ voor de mensen. Boodschappen konden vanaf toen opeens verzonden worden ‘met de snelheid des bliksems’.
Het boek start met een blik naar de pioniers gevolgd door een overzicht van de vroege ontwikkeling van de elektriciteit. De telegrafie was immers de allereerste algemeen verspreide toepassing van de elektriciteit. Dit was zelfs decennia vóór er sprake was van de elektrische lamp bijvoorbeeld. Naast de vrij gedetailleerde en chronologische historische beschrijving heeft hij ook aandacht besteed aan de 19de-eeuwse telegraafzegels en telegrammen.

In het tweede deel worden in het kort de toestellen beschreven die in die periode in België in gebruik waren. Dit deel wordt geïllustreerd met een 70-tal mooie en sprekende foto’s van toestellen in gebruik in de 19de eeuw. Alle afgebeelde toestellen komen uit de collectie van de auteur.
Bovendien wordt alles opgelucht met een 90-tal illustraties.

Het boek is ongetwijfeld uniek in zijn genre. Nooit voordien werd er gepubliceerd over het ontstaan en de groei van de telegrafie in België en de vele foto’s van de apparaten maken het bovendien nog interessanter. Het boek is in het Nederlands, maar de vermeldde 70 foto’s maken het als ‘kijkboek’ al zijn prijs waard.
Het nieuwe boek is in kleur gedrukt op A4 formaat en beslaat 84 pagina’s. De prijs bedraagt  € 20 en de verzending in België (BPost) € 6,90.

Als je interesse hebt neem dan rechtstreeks contact op met Fons via fons [dot] vandenberghen [at] telenet [dot] be.

Voor meer info zie: https://www.telegraphy.eu/pagina/books.html


Cover: Het Inter-net van de 19de eeuw in België

Interessante en verhelderende lectuur voor lange en donkere winteravonden.

Een zeer belangrijk onderdeel van de activiteiten, waarbij de collectie van de auteur van het nieuw boek betrokken was, was het organiseren van eigen tentoonstellingen en het deelnemen aan passende exposities die door derden werden georganiseerd. Tot op heden bedraagt het totaal aantal hiervan 51, waarvan 26 van eigen makelij en 25 als deelnemer. Van deze 51 tentoonstellingen vonden er niet minder dan 12 in het buitenland plaats.
Alle exposities staan opgesomd in bijlage 1 van zijn tweede boek. De allereerste tentoonstelling van auteur Fons Vanden Berghen vond plaats in mei 1993 op de vakbeurs Flanders Technology in Gent, terwijl zijn grootste tentoonstelling in het Brussels 44 Centre in hartje Brussel liep van september 1998 tot januari 1999. Deze tentoonstelling besloeg een oppervlakte van niet minder dan 600 m².

Veel leesgenot.