UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Het dure leven

inflatieIn het laatste nummer 03-04-2022 van CQ-QSO brachten we deze problematiek ter sprake.
Uitzonderlijk kan UBA-vzw door zuinig beheer reeds 10 jaar het huidig lidgeld behouden, wat de leden ten volle waarderen.
Nu kent de inflatie van de consumptie-index gedurende drie opeenvolgende maanden een ongeziene stijging.

In maart bedroeg de inflatie van de consumptie-index  8,31 %, de inflatie van de gezondheidsindex was minder groot met 7,68%.
De consumptieprijsindex stijgt sneller dan de gezondheidsindex.

Maar de verhoging van wedden, lonen en sociale uitkeringen wordt bepaald door de minder snel stijgende gezondheidsindex.
In realiteit houden indexaanpassingen gekoppeld aan de gezondheidsindex niet ten volle rekening met de werkelijke stijging van de levensduurte, die gekoppeld is aan de consumptieprijsindex.