UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Het BIPT wijst op de gevolgen van het vernietigen van GSM-masten

Brussel 10 november 2021 - Vandaag werd in Ternat een GSM-site beschadigd.

Deze site bevatte antennes van verschillende mobiele operatoren. Gelukkig kunnen naburige GSM-masten de signalen opvangen die de antennes van de beschadigde site dienen te ontvangen. Hierdoor kan al het gsm-verkeer blijvend plaats vinden