UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Hans Welens, ON6WQ, tijdelijk voorzitter van STARS werkgroep

De huidige voorzitter van de IARU-R1 STARS werkgroep Riri Azrak OD5RI heeft aangegeven zijn werk niet meer te kunnen combineren met het voorzitterschap van de werkgroep STARS. Daarom zal Riri, OD5RI tot de volgende General Conference tijdelijk optreden als plaatsvervangend voorzitter. Tevens zal Hans ON6WQ, die hiervoor al 21 jaar lang voorzitter is geweest van werkgroep STARS tijdelijk de functie van voorzitter op zich nemen.