UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Gemeentelijke belasting op masten en pylonen

Het aantal steden en gemeenten dat een belasting op masten en pylonen heft is de voorbije maanden sterk gestegen. Momenteel heft al een op de vier Vlaamse gemeenten zo'n belasting. Alhoewel de betrokken gemeenten bijna nooit de intentie hebben om deze belasting ook op te leggen aan radioamateurs en andere burgers of verenigingen die voor recreatieve doelen een mast hebben, is er in veel gevallen toch geen vrijstelling voorzien.
Er is op dit ogenblik geen reden tot paniek, maar toch moeten we deze problematiek goed opvolgen en waar nodig bij de gemeenten aandringen op een vrijstelling voor masten met een zuiver recreatieve functie.
De raad van bestuur van de UBA heeft besloten om per provincie (minstens) een informatievergadering te houden. We geven op deze vergaderingen niet alleen een beeld van de situatie, maar ook raadgevingen hoe deze problematiek het best aangepakt kan worden.
Op dit ogenblik zijn volgende vergaderingen al gepland:
  • Limburg: vrijdag 21 februari om 20u in Genk (lokaal MLB, Steenbeukstraat 1, 3600 Genk). Alle UBA leden zijn welkom. Wie deze vergadering wil bijwonen wordt gevraagd om zich hier online in te schrijven.
  • Oost-Vlaanderen: vrijdag 28 februari in Sint-Laureins (makerslab De Shack Leemweg 5, 9980 Sint-Laureins). Deze vergadering is wegens de beperkte ruimte voorbehouden voor de CM's van de provincie Oost-Vlaanderen of hun vervangers.
  • Vlaams-Brabant: vrijdag 6 maart om 20u in Diest (lokaal DST, Citadel zn, 3290 Diest). Alle UBA leden zijn welkom. Een plan met de bereikbaarheid van het lokaal vind je hier.
In de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen wordt in de nabije toekomst ook een vergadering voorzien, details hierover volgen.
Indien nodig kunnen later bijkomende vergaderingen voorzien worden.